Mga Haiku Ko Na Tagalog

Sakbay ti amin: Dagitoy nga daniw ket saan nga Tanaga (porma ti ababa nga daniw dagiti Tagalog nga adda rukod na nga 7-7-7-7). Dagitoy ket daniw iti porma nga haiku (5-7-5) nga naisurat iti pagsasao nga Tagalog.

Bago ang lahat: Ang mga tulang ito ay hindi Tanaga (isang uri ng maiigsing tulang Tagalog na may sukat na 7-7-7-7). Ito ay mga tula sa uring haiku (5-7-5) na isinulat sa Tagalog.

Before anything else: These poems are not Tanaga (a form of short Tagalog poem measured as 7-7-7-7). These are poems in haiku (5-7-5) form written in Tagalog.

IMPORTANT: These poems are the intellectual property of the author and is subject to intellectual property rights. Use of these poems are allowed provided proper reference to author (Jason Bagni) and source (www.theilocanohaikuproject.wordpress.com) are properly recognized and indicated.

****

Yakap

Apoy sa tubig,
Yakap mo sa tag-init.
Pangakong basag.

Embrace

Fire on the water,
Your embrace in the summer.
A broken promise.

***

Hati

Hati ang gabi
Sa galak at pasakit
Saya’t pighati

Mid

The night is divided
Between joy and melancholy
Gladness and sadness

****

Unos

Ikaw ay unos
Ang labas bumubuhos
Sa loob laos

Storm

You are a storm
Outside, it rages on
Inside, forlorn

****

Kataga

Hindi marunong
tumula ng mas higit
sa labingpitong

Syllables

does not know how to
create good poetry with
more than seventeen

****

Bukang-liwayway

Ibong mahapit.
Bulaklak na mahamog.
Butil ng langit.

Daybreak

Tight bird.
Flower wet from dew.
Heaven’s seed.

****

Bagkus

At sa taglamig,
‘Di oras ng pag-ibig
Bagkus paghibik.

But

And in the winter,
Not the hour for love,
But of muffled tears.

****

Ngisi

Tamis ng ngiti
Sa mapait mong labi
Wari ko’y ngisi.

Smirk

The sweet smile
On your bitter lips
A smirk.

****

Buntong-hininga

Buntong-hininga.
Butil ng iyong hinga,
Bunga ay wala.

Sigh

Sigh.
Seed of your breath.
Bears no fruit.

****

Pasa

Sugat at galos
Pasa sa kalooban.
Lunas ay kapos.

Bruise

Wound and scratch
Bruises in the innermost.
Relief is short.

****

Advertisements

One Comment to “Mga Haiku Ko Na Tagalog”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: